Under 2014 fortsatte uppbyggnadsarbetet. I november återinvigdes banan och öppnades för visning igen.