Vår verksamhet

Hässleholms järnvägsstationer i modellFöreningens verksamhet är att bygga, förnya och visa en järnvägsmodell av Hässleholms station, bangård och kringliggande stationer i kommunen i skala 1:87 (H0).

Föreningen finns i lokaler på Garnisonen, Tygvägen 2 (gamla milo-verkstaden).

 

I den stora lokalen på ca 500 mfinns nu stationsområden för följande orter:

Hässleholms station med personbangård och godsbangård, Sösdala, Finja, Tyringe, Västra Torup, Tormestorp, Sandåkra och Vankiva

Denna del invigdes i november 2014 och visas minst en gång i månaden.

  

Just nu pågår bygget av Attarp, Ignaberga, Vinslöv i det som vi kallar för etapp 2. Ignaberga och Vinslöv har ett eget rum på nästan 200 m2 medan Attarp finns i den stora lokalen.

Attarp har fått sitt landskap och miljöer och där byter anläggningen skepnad och går över från sommar till höstfärger för att sen komma in till Ignaberga och Vinslöv som kommer att bli helt i vinterskrud.

Tågen rullar på denna sträcka redan och miljöerna färdigställs allteftersom.


Den sista etappen som kommer längre fram blir: Mala, Bjärnum, Vittsjö, Emmaljunga, Hästveda och Ballingslöv.

Vilket innebär att samtliga 17 orter i nuvarande Hässleholms kommun som hade järnvägsstation på 1960-talet, kommer kommer att finnas på anläggningen så småningom.

 

Slutfinishen läggs på Hässleholms station. En av de första modellerna som byggdes för anläggningen.

 

Bansträckningar och teknik

Bygget speglar området strax omkring Hässleholms station (personbangården) och valda delar av södra stambanans sträckning mot Sösdala och stationen där samt Kristianstadsbanan med Attarps lilla station, vidare genom Ignaberga och Vinslöv.

Helsingborgsspåret som får representeras av Finja, Tyringe och Västra Torups stationer. Mot Malmö passeras Sösdala station 

Mot Göteborg passerar spåren genom Vankiva, Mala, Bjärnum, Vittsjö och Emmaljunga så småningom.

Modellen körs helt i digital drift enligt DCC standarden. Spår, koppel mm följer NEM standard.

Anläggningen innehåller bl a över 300 växlar styrda av växelmotorer som tillsammans med mer än 1200 m räls utgör spårsystemet.

Husen som finns på anläggningen byggs som laserskurna plywood- och kartongmodeller. Bygget prioriteras genom att alla stationsbyggnader och närliggande hus i alla komunens orter byggs först. Därefter kommer orterna att växa hela tiden med fler hus, kända och ökända miljöer i många år framöver.

Anläggningens höjd är 125 cm, något ovanligt för en modelljärnväg kanske.

Det finns tre anledningar till detta:

  1. Man ska se en modelljärnvägen i samma perspektiv som i verkligheten. En uppfattning som blir mer och mer vanlig när man bygger moderna modelljärnvägar.
  2. Under den synliga delen av anläggningen finns en dold nivå med spår för magasin och förbindningsspår för attt göra körningarna mer intressanta och gör att tiden när ett tåg återses är så pass lång att man "glömt bort" att tåget fanns på banan.
  3. Medlemmarna som jobbar med el och elektronik tillbringar mycket tid "under bordet" och ska kunna jobba så ergonomiskt som möjlig utan att skada sig.

 

Lokalen är också utrustad med podier på vissa ställen, för att man ska kunna se ut över anläggningen.

Dessutom får alla barn som har svårt att nå upp till anläggningen, låna lätta plastpallar som de kan bära med sig runt anläggningen för att komma upp och se lika bra som vuxna.