Välkommen till HMJF

Nu blicker vi framåt mot 2023. Öppetdagar under 2023 hittar du längre ner på sidan. Missa inte årets 2 sista öppetdagar. Vi har öppet både den 4/12 och 27/12. 

Aktuellt på banan

* Brandstationen i Vinslöv är klar och elden i Vinslöv både ryker och lyser.

* Brandbilar rycker ut för att släcka branden.

* Vinterlandskapet mellan Ignaberga och Vinslöv  är nästan klart. Nu bygger vi vidare på vinterlandskapet i Ignaberga och Vinslöv. 

* Planeringen för etapp 3 med de kvarvarande stationerna har smugit igång.