Välkommen till HMJF

2023 välkommen

Under 2023 kommer vi att fortsätta med våra visningar. Vi har 2 visningar varje månad. För aktuella datum se programmet nedan.

Aktuellt på banan

* Brandstationen i Vinslöv är klar och elden i Vinslöv både ryker och lyser.

* Brandbilar rycker ut för att släcka branden.

* Vinterlandskapet mellan Ignaberga och Vinslöv  är nu klart. Nu bygger vi vidare på vinterlandskapet i Ignaberga och Vinslöv. 

* Planeringen för etapp 3 med de kvarvarande stationerna har smugit igång.