I januari 2013 fick föreningen tillgång till nya lokalen. Arbetet med att iordningställa lokalen inleds i december började arbetet ge resultat.