Här ligger bilder från 2004, året då föreningen bildades och den första banan började byggas.